شستشوی ماشین سنگین

شستشوی ماشین سنگین، بدلیل قرار گیری طولانی مدت در محیط های بیرونی امری اجتناب ناپذیر است. این آلودگی ها که بر روی بدنه و رینگ ها قرار می گیرند، به مرور زمان ظاهر خودرو را نازیبا جلوه داده و بر روی کیفیت و ارزش خودرو تاثیر گذارند. شستشوی خودرو ها به روش های دستی ، بدلیل […]